Kompletní seznam referencí ke stažení zde

H&D Engineering spol. s r. o. je projektová a inženýrská organizace, která se specializuje na projektovou činnost v oblasti energetiky a stavebního inženýrství. Rozsah činností zahrnuje zpracování studií, návrhů pro nabídky a nabídkové dokumentace, dokumentace pro výběrová řízení, projektovou činnost až po vyhotovení dokumentace pro provedení stavby nebo dílenské dokumentace pro ocelové konstrukce. H&D Engineering spol. s r.o. je společnost s ručením omezeným bez zahraniční účasti.

H&D Engineering je projektově inženýrská a dodavatelská společnost v oblastech:

  • energetika

  • stavebnictví a ocelových konstrukcí

  • strojní technologie

  • služby spojené s dodávkami strojů a zařízení

  • výběrová řízení

  • vedení projektů

  • realizace projektů

H&D Engineering zaměstnává autorizované inženýry v těchto oborech:

IS00 – statika a dynamika staveb
IT00 – technologická zařízení staveb
SP00 – pozemní stavby

 

H&D Engineering v oblasti svého podnikání vytvořila a zavedla do standardního používání metody a postupy řízení procesů a kvality, které činí celý systém tvorby projektů, inženýrských služeb a konzultací výkonným a spolehlivým.

 

S ohledem na potřeby trhu společnost postupně zavedla a osvojila si dokumentovaný a certifikovaný systém jakosti.

 

Firma se rozhodla vytvořit a používat systém řízení kvality ve všech oblastech inženýrských činností. Používání systému řízení kvality je ve firmě chápáno jako prostředek k zajištění trvalého postavení společnosti na trhu, kde je - podobně jako v jiných oborech - stále náročnější prosadit se v silné konkurenci. Nedílnou součástí systému řízení kvality je vytvoření prostředí, ve kterém budou vytvořeny příznivé podmínky pro tvůrčí práci, které představují základ pro dobré vztahy mezi zaměstnanci firmy a pro osobní rozvoj pracovníků.

Systém jakosti byl zpracován jako systém managementu jakosti ve smyslu doporučení ČSN EN ISO 9001:2009 a slouží jako prostředek pro zajištění shody všech dodávaných produktů a služeb s požadavky zákazníků.

 

Systém jakosti naší firmy byl v roce 2010 poprvé certifikován akreditovaným certifikačním orgánem CERT-ACO, s. r. o.,je každoročně dozorován a každé tři roky recertifikován.

Cerifikát ISO

Historie

Firma H&D Engineering spol. s r. o. byla založena 5. listopadu 1992. Jejími zakladateli jsou Ing. Tomáš Hauba a Ing. Jiří Drholec, CSc., kteří do té doby pracovali v projekčním oddělení Škody Praha. Pod hlavičkou této firmy také získali bohaté zkušenosti z mnoha zakázek. Zúčastnili se výstavby elektráren v tuzemsku, ale i v řadě zemí světa, například v Číně, Turecku, Egyptě a Spojených Arabských Emirátech. Řada zaměstnanců nové firmy měla také zkušenosti z projekčního oddělení společnosti Škoda Praha a postupně se tým rozrostl o další pracovníky, zčásti čerstvé absolventy vysokých škol, zčásti bývalé zaměstnance firem působících v oboru energetiky.

 

Ve snaze rozvíjet postavení firmy na domácím i zahraničním trhu se v roce 2010 vedení rozhodlo založit vlastní systém managementu kvality (QMS) v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2009 a požádat o certifikaci tohoto systému, jehož nedílnou součásí je Politika QMS.

Copyright © 2017 • H&D Engineering spol. s.r.o. • Michelská 792/2 • 140 00 Prague 4 • E-mail: t.hauba@hde.cz • Telefon: +420 261 109 325