Projekty

Rozsah činnosti firmy H&D Engineering spol. s r. o. zahrnuje kompletní projektové a inženýrské služby v energetice a stavebnictví:

 

 • Technicko-ekonomické studie a hodnocení

 • Konzultační činnost

 • Příprava dokumentace pro výběrová řízení (zadávací dokumentace)

 • Příprava projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

 • Nabídková dokumentace

 • Realizace projektů

 • Další činnosti

H&D Engineering má bohaté zkušenosti v širokém spektru energetických zařízení, spalovacích procesů, návrhů staticky a dynamicky zatížených konstrukcí včetně určení dynamických reakcí konstrukcí při seizmickém zatížení a zatížení od větru v následujících oborech:

 

 • konvenční spalovací systémy na fosilní, kapalná a plynná paliva

 • elektrárny s parními a plynovými turbínami

 • elektrárny s kombinovaným cyklem

 • čištění spalin energetických celků

 • přeprava sypkých materiálů

 • fluidní kotle

 • kombinované paroplynové cykly

 • alternativní zdroje energie (solární a koncentrované solární elektrárny)

 • spalování dřevní štěpky, zemědělských produktů či jiné biomasy

 • bioplynové stanice

 • potrubní systémy, včetně pevnostní analýzy a analýzy přechodných jevů

V oblasti technických analýz a výpočtů provádí H&D Engineering všechny typy hmotových a bilančních výpočtů a analýz, analýzy a výpočty potrubí včetně dynamických analýz a výpočtů potrubí uložených v zásypu, návrhy potrubních tras včetně montáže potrubí podle norem ANSI/ASME. Dále zpracovává i výpočty a analýzy vodních rázů, technicko-ekonomické hodnocení včetně analýzy návratnosti investic, rozhodnutí o nejvhodnějším řešení energetických jednotek atd.

Studie

H&D Engineering spol. s r. o. provádí technicko-ekonomické studie a hodnocení v oblasti technických analýz a výpočtů:

 • bilance hmot a energií

 • technická a ekonomická hodnocení

 • volba optimální technické a technicko-ekonomické varianty

 • analýzy a výpočty dynamických jevů

V oblasti ocelových konstrukcí zpracovává a poskytuje:

 

 • kompletní návrhy staticky a dynamicky zatížených konstrukcí

 • prováděcí projekty

 • dílenskou dokumentaci

 • supervizi

Copyright © 2017 • H&D Engineering spol. s.r.o. • Michelská 792/2 • 140 00 Prague 4 • E-mail: t.hauba@hde.cz • Telefon: +420 261 109 325