Elektrárna Kladno (1996 – 2001)

Kotel 4, 5 and 6 – 2 x 135 MW + 1 x 70 MW

Generální projektant:

 • 2 x fluidní kotel o výkonu 375 t/h páry – dodavatel ABB Combustion

 • 2 x 135MW parní turbína ABB Stal VAX

 • Chladící věž s přirozeným tahem

 • Dvoubuňková ventilátorová chladící věž

 • Systém zauhlování

 • Hospodářství popelovin

 • Vápencové hospodářství

 • Chemická úpravna vod

 • Kontrolní systém ABB

 • Protipožární systém

 • Komín

+

 • 1 x 70 MW plynová spalovací turbína (ABB GT8C) + HRSG kotel

Kompletní design a inženýrský servis

Klient: ABB