Elektrárna Kladno (2004 - 2006)

GT 1 x 42 MW špičkovací plynová turbína (LM 6000)

  • Studie proveditelnosti

  • Dokumentace EIA

  • Dokumentace pro výběrové řízení

  • Dokumentace územního rozhodnutí a povolení stavby

  • Technický dozor investora – Stavební dozor (spolupráce s firmou Pöyry)

Client: Kladno GT, s.r.o.

Copyright © 2017 • H&D Engineering spol. s.r.o. • Michelská 792/2 • 140 00 Prague 4 • E-mail: t.hauba@hde.cz • Telefon: +420 261 109 325