Elektrárna Kladno (2004 - 2006)

GT 1 x 42 MW špičkovací plynová turbína (LM 6000)

  • Studie proveditelnosti

  • Dokumentace EIA

  • Dokumentace pro výběrové řízení

  • Dokumentace územního rozhodnutí a povolení stavby

  • Technický dozor investora – Stavební dozor (spolupráce s firmou Pöyry)

Client: Kladno GT, s.r.o.