Elektrárna Kladno (2010 – 2014)

Kotel 7 – 135 MW, Uhelný fluidní blok

Generální projektant stavební části:

  • 1 x fluidní kotel o výkonu 375 t/h páry – dodavatel Foster Wheeler

  • 1 x 135MW parní turbína Škoda Doosan

  • Chladící věž s přirozeným tahem

  • Systém zauhlování

  • Hospodářství popelovin

  • Vápencové hospodářství

  • Chemická úpravna vod

  • Kontrolní systém

  • Protipožární systém

  • Komín

+

Dokumentace pro výběrové řízení, Dokumentace demolic, Dokumentace územního řízení, Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projekt stavební části díla.

Klient: KAP – Kraftanlagen Power Plants GmbH