Elektrárna Komořany (2008 – 2013)

Nový blok EKY III

Generální projektant – výstavba nového bloku 1x160MW v elektrárně Komořany, včetně hospodářství popelovin a uhelného hospodářství.

  • Studie proveditelnosti

  • Dokumentace pro výběrové řízení

  • Dokumentace demolic

  • Dokumentace územního řízení

  • Dokumentace pro stavební povolení

  • Kompletní inženýring výstavby bloku

Klient: EKY III, a.s.