Elektrárna Shen-tou, Čína (1980 – 1991)

Bloky 1 - 4 (4 x 500 MW)

Účast současných zaměstnanců H&D Engineering v rámci aktivit generálního projektanta

Klient: China Water and Electric Corporation