Elektrárna Shen-tou, Čína (1980 – 1991)

Bloky 1 - 4 (4 x 500 MW)

Účast současných zaměstnanců H&D Engineering v rámci aktivit generálního projektanta

Klient: China Water and Electric Corporation

Copyright © 2017 • H&D Engineering spol. s.r.o. • Michelská 792/2 • 140 00 Prague 4 • E-mail: t.hauba@hde.cz • Telefon: +420 261 109 325