Vast Solar Jemalong, AUS (2014 –…)

Solární elektrárna koncentračního typu s parogenerátorem a 1,1 MW parní turbínou.

Generální projektant:

  • Instalace parní turbíny, pomocných zařízení a sodíkového parního generátoru

  • Základní projekt parní části

  • Prováděcí projekt parní části

  • Pevnostní výpočet potrubí pro přenos tepla mezi solárními přijímači (teplota sodíku 570 °C)

Klient: Škoda Doosan, Vast Solar

Copyright © 2017 • H&D Engineering spol. s.r.o. • Michelská 792/2 • 140 00 Prague 4 • E-mail: t.hauba@hde.cz • Telefon: +420 261 109 325