Mondi Štětí (2017 - 2019)

Generální projektant "Engineering BoTH (Balance of Turbine Hall)"

• Projekt Basic Design

• Projektová dokumentace pro provádění stavby • As Built dokumentace

• Kompletní 3D model včetně laserového skenování skutečného stavu

Náplní projektu bylo především :

• Napojení strojovny na nový kotel RB12

• Vzájemné propojní všech vysokotlakých parních systémů 9,5MPa

• Potrubní napojení dvou parních turbín Siemens (cca 50MW) na potrubí ostré páry a dále na všechny odběry - 2,5MPa, 1,2MPa, 0,38MPa a 0,02MPa

• Potrubní napojení čtyř nových redukčních stanic včetně propojů stávajících systémů

• Potrubní vnitřního chladícího okruhu turbíny TG7

• Potrubní chlazení turbíny TG7

Klient: Siemens s r.o. (Česká Republika)

Copyright © 2017 • H&D Engineering spol. s.r.o. • Michelská 792/2 • 140 00 Prague 4 • E-mail: t.hauba@hde.cz • Telefon: +420 261 109 325