Teplárna Otrokovice (2016 - 2020)

Nový plynový kotel 74 MW (100 t/h páry)

• Projektová dokumentace pro provádění stavby • Projektová dokumentace stavební části :

• SO 01 - Demolice a demontáže objektu původní kotelny

• SO 02 - Vlastní objekt kotelny K8, základy - betonové konstrukce, ocelová konstrukce

• SO 02 - Zdravotní instalace, vzduchotechnika, vytápění a měření a regulace

• SO 02 - Elektroinstalace, slaboproud

• IO 01 - Přeložky, případně nové přípojky - přípojka plynu

• IO 02 - Potrubní most

• IO 02 - Ochrana před bleskem

• Projektová dokumentace technologické části

• PS 01 - Plynové hospodářství

• PS 02 - Kotel K8

• PS 03 - Spojovací potrubí

• PS 04 - Napájecí stanice EN2

• PS 05 - Přeložky

• PS 06 - Elektročást

• PS 01 - ASŘTP

• Autorský dozor

• Kompletní 3D model včetně laserového skenování skutečného stavu

Klient: Teplárna Otrokovice a.s. (Česká Republika)

Copyright © 2017 • H&D Engineering spol. s.r.o. • Michelská 792/2 • 140 00 Prague 4 • E-mail: t.hauba@hde.cz • Telefon: +420 261 109 325