header language czceh language english language spanish Výběr jazyka
worker

H&D Engineering spol. s r.o.

H&D Engineering spol. s r.o. je projektová a inženýrská organizace, která se specializuje na projektovou činnost v oblasti energetiky a stavebního inženýrství. Rozsah činností zahrnuje zpracování studií, návrhy pro nabídky a nabídkovou dokumentaci, dokumentace pro výběrová řízení, projektovou činnost až po vyhotovení dokumentace pro provedení stavby.

H&D Engineering spol. s r.o. taktéž připravuje dílenskou dokumentaci pro ocelové konstrukce

H&D Engineering spol. s r.o.

 • je společnost s ručením omezeným bez zahraniční účasti
 • byla založena 5. listopadu 1992
 • jednatelem společnosti je Ing. Tomáš Hauba

H&D Engineering spol. s r.o. je projektově inženýrská a dodavatelská společnost v oblasti:

 • energetika
 • stavebnictví a ocelových konstrukcí
 • strojní technologie
 • služby spojené s dodávkami strojů a zařízení
 • výběrová řízení
 • vedení projektů
 • realizace projektů

H&D Engineering spol. s r.o. zaměstnává autorizované inženýry v těchto oborech:

 • IS00 – statika a dynamika staveb
 • IT00 – technologická zařízení staveb
 • SP00 – pozemní stavby

H&D Engineering spol. s r.o. v oblasti svého podnikání vytvořila a zavedla do standardního používání metody a postupy řízení procesů a kvality, které činí celý systém tvorby projektů, inženýrských služeb a konzultací výkonný a spolehlivý. Společnost, vzhledem k potřebám trhu, postupně zavedla a osvojila si dokumentovaný a certifikovaný systém jakosti. Firma se rozhodla vytvořit a realizovat systém řízení kvality v oblasti všech výkonů inženýrských činností. Realizace systému řízení kvality je ve firmě chápána jako prostředek k zajištění trvalého postavení společnosti na trhu, kde podobně jako i v jiných oborech je stále náročnější prosadit se v silné konkurenci. Nedílnou součástí systému řízení kvality je vytvoření prostředí, ve kterém budou příznivé podmínky pro tvůrčí práci a které bude základem dobrých vztahů mezi zaměstnanci firmy a vytvoření podmínek pro osobní rozvoj pracovníků. Systém jakosti byl zpracován jako systém managementu jakosti ve smyslu doporučení ČSN EN ISO 9001:2009 a slouží jako prostředek pro zajištění shody všech dodávaných produktů a služeb s požadavky zákazníků. Systém jakosti naší firmy byl poprvé certifikován akreditovaným certifikačním orgánem CERT-ACO, s.r.o. v roce 2010 a je každoročně dozorován a každé tři roky recertifikován.

Naskenovaný certifikát >> ZDE